ĐÀO TẠO
Đào tạo chuyên nghiệp và chứng nhận xuất sắc

CẤP 1

Khóa đào tạo Cấp độ 1 được thiết kế dành cho sinh viên mới ra trường, thực tập sinh và Kỹ thuật viên phụ tá. Khóa đào tạo sẽ bao gồm các kiến thức về cơ bản là điện cơ khí, thủy lực và CE của LiuGong.Tất cả khách hàng có thể đăng ký để được đào tạo cấp độ 1 (cơ khí cơ bản & vận hành) thông qua các đại lý địa phương của chúng tôi.

CẤP 2

Khóa đào tạo Cấp độ 2 được thiết kế cho các Kỹ thuật viên Phụ tá và Kỹ thuật viên. Khóa này sẽ gồm các kiến thức về các hệ thống máy và bảo trì định kỳ, cũng như học cách sử dụng các công cụ chẩn đoán, thủy lực và điện ở độ sâu trung bình cũng như kiến thức về CE của LiuGong.

CẤP 3

Khóa đào tạo Cấp độ 3 được thiết kế cho Kỹ thuật viên và Kỹ thuật viên cao cấp. khóa này gồm kiến ​​thức nâng cao về điện và thủy lực, cũng như kiến ​​thức về CE của Liugong, và chúng sẽ hướng đến khả năng phục vụ độc lập và đối với dịch vụ đại tu sẽ thực hành nhiều hơn các thành phần

CẤP 4

Khóa đào tạo Cấp độ 4 được thiết kế cho các Chuyên gia Sản phẩm và Giảng viên Sản phẩm, khóa này gồm kiến thức là kỹ năng đào tạo phát triển, kỹ năng kỹ thuật nâng cao, kỹ năng mềm, họ sẽ nhằm mục đích độc lập cung cấp khóa đào tạo hiệu suất để phát triển khả năng Dịch vụ.

Liên Hệ